Beskrivelse af flydende shelter i Lohals Havn

 

Da Lohals Havn i sine regnskaber over de sidste år kan se, at antallet af fastliggere mindskes med efterfølgende lavere indtjening for havnen, ser bestyrelsen sig om efter andre muligheder for indtjening:

Havnen har en del anløb af kajakker, joller og mindre lystbåde,

Øhavsstien ender/begynder på Lohals Havn,

Mange cykelturister besøger sommeren over Lohals Havn.

Alle disse grupper har brug for en billig måde at overnatte på.

Derfor er investering i overnatningsmuligheder en brugbar ide.

Derfor ønsker havnen at bygge 2 pontonsheltere, der skal ligge i havnebassinet, forankret til en af broerne.

Shelterne er et simpelt skur på en ponton. En del af taget er af glas, så man om natten kan ligge og beundre nattehimlen. Særlig for byfamilier vil det være en stor oplevelse, fordi byfolk normalt ikke kan se stjerner pga det kraftige lys, det er i byer.

 

 

Shelterne kan lejes for et beskedent beløb, og vil kunne bibringe især børn en stor ferieoplevelse. Vi vil også gerne have landkrabbe-familier til at besøge os, så familierne på den måde får glæde af livet på en havn.

Små udkantshavne som Lohals er tvunget til at være kreative med hensyn til at fastholde og gerne øge antallet af turister. Turister giver jo omsætning til de handlende, det lokale marked samt restauranterne.

Vi kan ikke leve af de få, der kommer en weekend eller en uge om året for at glæde sig over, at der intet er forandret, siden de var børn for 50 år siden.

 

Sluttelig vil jeg anføre at Lohals i særdeleshed, og Langeland i almindelighed på ingen måde har fået tilført statslige arbejdspladser, som flere andre yderområder har. Vi har kun os selv til at sikre vores eksistens. Derfor vores ønske om at tilføre Lohals Havn flydende sheltere.

 

Placering. PDF fil

Tegning. PDF fil 1 PDF fil 2