Indkaldelse til ordinær generalforsamling

 

        A/S LOHALS HAVN

                           i Banjen på Lohals Havn

                  Lørdag den 19. juni 2021 kl. 10.15

                           Bemærk Tidspunkt

           På den ordinære generalforsamling vil være at foretage:

 

            A:  Valg af dirigent

 

            B:  Bestyrelsens beretning om selskabets drift i det forløbne år

 

            C:  Fremlæggelse af det reviderede regnskab med angivelse af

                  status og bestyrelsens indstilling om overskuddets fordeling

                   til godkendelse.

 

            D:  Forslag fra bestyrelse og aktionærer.

 

            E:  Valg af medlemmer til bestyrelsen

 

            F:  Valg af revisor.

 

            G:  Eventuelt.

 

             De indkomne forslag vil de sidste 8 dage før generalforsamlingen

             være tilgængelige på havnens hjemmeside:www.lohalshavn.dk,

             samt være fremlagt til gennemsyn på Havnekontoret, Lohals Havn

             lørdag den 12. juni fra kl. 10.00 – 11.00, hvor der også foretages

             navnenotering af aktier.

             Havnen er under generalforsamlingen vært med kaffe,vin eller

             øl/vand.

             Alle Corona regler vil naturligvis blive overholdt:

 

                                             A/S LOHALS HAVN