Lohals Havn A/S

Havnen 5, Lohals

5953 Tranekær

Tlf. +45-20497813

Email: havnen@lohalshavn.dk

www.lohalshavn.dk

***************************

Gerda Nielsen

Havnefoged

Hafenmeister

Harbour Master

Tlf. +45-20497813

***************************

Knud Erik Andersen

Havneassistent

Tlf. +45-50116824

***************************